Karnety/Bilety

Zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie imprez masowych sprzedaż karnetów i biletów na sezon 2017/2018 odbywała się wyłącznie na miejsca siedzące (numerowane).

Zgodnie z zapisami w/wym. ustawy, na karnetach i biletach umieszczone będzie nazwisko i imię, numer ewidencyjny PESEL oraz sektor i numer miejsca siedzącego.

Karnety rozprowadzane są na trybunę krytą, tj. sektor C i D oraz na sektory B i E, A oraz sektor Rodzinny.

Tabela 1.

Karnety, uprawnieni, cena

L.p.

Rodzaj grupy uprawnionej do nabycia karnetu

Cena jednostkowa

karnetu w zł

1

Mężczyźni

110 + 5 karta

2

Emeryci (osoby powyższej 60 roku życia, renciści, kobiety, inwalidzi)

75 + 5 karta

3

Posiadacze karty seniora

65 + 5 karta

4

Młodzież szkolna od 18 do 25 roku życia

75 + 5 karta

5

Młodzież szkolna

od 7 do 17 roku życia*

40 + 5 karta*

6

Dzieci

do 6 roku życia*

1+5 karta**

* wyłącznie w obecności rodziców lub opiekunów prawnych
** spersonalizowana Karta Stałego Kibica (z danymi osoby niezbędnymi do wejścia na imprezę masową)

Wydawanie karnetów odbywa się na podstawie dokumentu stwierdzającego możliwość zakwalifikowania do odpowiedniej grupy (Tabela 1.)

Karta Stałego Kibica
Podstawową funkcjonalnością karty jest przechowywanie zakupionych biletów bez konieczności ich drukowania. Na karcie można przechowywać dowolną ilość biletów na dowolną ilość imprez (jeśli Organizator nie wprowadzi ograniczeń).

Wydawanie i aktywowanie karty
Karty są ściśle przyporządkowane do Organizatora i tam należy nabyć kartę. Karty są imienne i podczas zakupu należy podać Imię, Nazwisko i PESEL (można zrobić zdjęcie osobie, do której karta zostanie przypisana). W zależności od potrzeb do karty możemy przypisać konkretne miejsce na obiekcie (karta jako karnet) lub wydać bez przypisywania miejsca. Wtedy właścicielowi karty przy każdorazowym zakupie biletu miejsce przypisze kasjerka.

Korzystanie z karty
Kupując bilet za pośrednictwem strony bilet.pax.pl można przypisać je do karty bez konieczności drukowania.

Udogodnienia

W przypadku imprez masowych, na których obowiązuje ewidencja danych personalnych, karta w znaczący sposób przyspiesza sprzedaż biletów, gdyż do karty są już przypisane dane personalne. Karty pełnią również funkcję karnetów na określoną liczbę imprez.

Tabela 2.

Program spotkań rozgrywanych w sezonie 2017/2018 (runda wiosenna)

data

godzina

dzień

z kim?

2 marca

17.00

piątek

ŁKS Łódź

17 marca

17.00

sobota

Warta Poznań

31 marca

17.00

sobota

Radomiak Radom

14 kwietnia

17.00

sobota

Siarka Tarnobrzeg

28 kwietnia

17.00

sobota

Legionovia Legionowo

13 maja

17.00

niedziela

GKS Bełchatów

26 maja

17.00

sobota

Błękitni Stargard

Tabela 3.

Ceny biletów na mecze mistrzowskie w sezonie 2017/2018

Bilet normalny

18 zł

Bilet ulgowy

(Renciści ,emeryci powyżej 60 roku życia, inwalidzi, kobiety młodzież szkolna od 18 do 25 roku życia)

12 zł

posiadacze kart seniora młodzież szkolna

od 7 do 17 roku życia

10 zł

Dzieci do lat 6

1zł

Sprzedaż karnetów odbywa się na zasadzie „kto pierwszy ten lepszy” i w przypadku wystąpienia przez Państwa o sprzedaż karnetu na miejsce zajęte, będziemy się z Państwem kontaktować telefonicznie.

Zamówienia grupowe

Uwzględniając powyższe, prosimy o możliwe pilne przekazanie list z danymi osób nawet na niewielką ilość karnetów, wskazane jest przesłanie list na adres: biuro@mkskluczbork.pl celem usprawnienia działań związanych z przygotowaniem karnetów do wydania.

Wszelkich dodatkowych informacji w przedmiotowym zakresie udzieli państwu pracownik klubu: tel. 77 4187877 w godzinach 9.00-15.00.

do góry więcej wersja klasyczna
Wiadomości (utwórz nową)
Brak nieprzeczytanych wiadomości